Om mig

”Anna Zetterberg är organisationskonsulten som intresserat sig för den personliga prestationen i organisationen. Hon har 20 års erfarenhet av verksamhets-utveckling där hennes förmåga att inspirera och få med sig människor ger ett starkt bidrag vid implementering av förändringsarbete. ”Det finns ett stort glapp mellan många organisationers övergripande verksamhetsplan och medarbetares dagliga prioriteringar”, menar Anna och förklarar att hennes jobb på organisatorisk nivå handlar om att minska detta glapp, att få alla att fokusera på rätt saker.

På senare år har Anna, parallellt med sina uppdrag, studerat den mänskliga hjärnan och där i hittat intressanta förklaringar till varför något så enkelt som att jobba (med sin hjärna) kan vara så svårt. Hennes första bok ”Mer än hjärna! Jobba smart och må bra” med konceptet ”Hjärnan på jobbet 1.0” släpptes 2015 och gavs ut i pocketupplaga 2018. Hösten 2019 kom hennes andra bok ”Stressa hjärna – gör stressen till en positiv kraft” med ”Hjärnan på jobbet 2.0”. Förutom inom verksamhetsutveckling är Anna sedan den nya boken flitigt anlitad inom ramen för kampen mot stressrelaterade problem. Kunder har uttryckt ”Äntligen får vi ett konkret sätt att ta tag i stressen” och ”Tänk att stress är någonting vi bör vilja ha på en arbetsplats. Det här behöver fler lära sig”. Hon utbildar chefer och medarbetare i ledarskap och självledarskap, höjer den gemensamma kompetensen om ”Hjärnan på jobbet” ur ett prestations- och hållbarhetsperspektiv. ”