Tjänster

Uppifrån och ner, inifrån och ut

Är ni nöjda när ni checkar ut från jobbet? Och laddade när ni ska starta upp nästa dag?
Jag hjälper er att skapa goda förutsättningar för att optimera den output ni får av era medarbetares samlade hjärnkraft. Och att den ska vara hållbar i olika perspektiv. Resultatet av mitt arbete brukar märkas i form av en större tillfredsställelse av arbetsinsatsen, för när vi lyckas med att göra ett bra jobb känner vi oss nöjdare och gladare. Tillsammans med er gör jag en kartläggning över vad ni kan göra för att prestationerna ska skjuta i höjden samtidigt som stressrelaterade problem minskar.

Det som kommer därefter, nämligen att ta tag i era prioriterade förbättringsområden och skapa en verklig förändring, är det jag brinner mest för. Implementering sker vanligtvis genom en serie anpassade workshops där ni deltar aktivt och själva får ta fram mål och utvecklingsplaner. Mellan workshoparna brukar jag coacha i mindre homogena grupper och/eller individuellt. Jag agerar ”side-kick” till chefen och vårt samarbete är naturligtvis viktigt så att det vi åstadkommer tillsammans kan leva vidare som en naturlig del i ert arbete.
Vill ni få till stånd en långsiktig förändring så väljer ni ett utvecklingsprogram som jag anpassar helt utifrån era förutsättningar och önskemål.